Nieuws

Nieuws

← Meer nieuws

Een nieuwe naam, en meer...

Nieuws

Studio Start wordt MORPHO. Deze naamsverandering gaat gepaard met een uitbreiding van onze werking en ondersteuning aan kunstenaars. We blijven op lokaal niveau meer dan 200 kunstenaars betaalbare werkruimte in Antwerpen bieden. Daarnaast zet MORPHO in op een internationaal residentieprogramma: jaarlijks ontvangen we ongeveer 20 kunstenaars uit binnen- en buitenland, met wie we duurzame relaties en trajecten uitbouwen. Als organisatie leggen we ons volledig toe op artistieke ontwikkeling.

MORPHO
Met de nieuwe naam willen we de nadruk leggen op transformatie, als een belofte om onverminderd de vinger aan de pols te houden van wat er leeft binnen artistieke gemeenschappen. Vanuit de overtuiging en de ervaring dat ze elkaar wederzijds kunnen versterken, verbindt MORPHO een atelier- en een residentiewerking. Plaats bieden aan kunstenaars in de stad en talentontwikkeling gaan hierbij hand in hand. Dit alsmaar groeiende artistieke netwerk is een grote sterkte waarop we voortbouwen. Daarnaast verwijst MORPHO naar de cyclische benadering van het artistieke programma met om het anderhalf jaar een nieuwe open oproep en focus.

Werkruimtes
De ateliers van MORPHO bieden ruimte aan en verbinden verschillende artistieke praktijken in en rond de stad. Middels een bezoekersprogramma met internationale curatoren en open studio’s voor een breder publiek brengen we de meer dan 200 individuen en collectieven - gaande van beeldend kunstenaars, schrijvers en ontwerpers tot meubelmakers - voor het voetlicht. We beheren momenteel veertien panden, die op zondag 15 mei worden opengesteld in het kader van ‘Atelier in Beeld’, en nemen actief deel aan gesprekken over atelierbeleid.

Residenties
MORPHO verwelkomt nu aanvragen voor New Comfort Zones, een programma dat kunstenaars en onderzoekers in residentie uitnodigt om de dynamieken en conventies van onze persoonlijke en institutionele relaties te onderzoeken. Kandidaten kunnen zich aanmelden voor twee verschillende residentietypes: ontwikkeling (een werkverblijf van vijf maanden voor kunstenaars in Antwerpen en omstreken) en onderzoek (een werkverblijf van twee maanden voor schrijvers, curatoren en andere kunstgerichte onderzoekers in België). Aansluitend worden internationale kunstenaars uitgenodigd in samenwerking met partnerorganisaties en kennen we elk jaar een Wildcard-residentie toe aan een afstuderende kunstenaar in Antwerpen.

Team
Caroline Dumalin komt aan boord als artistiek directeur en vormt samen met Greet Vlegels het directieteam. Kunstenaars Laure Prouvost en Guy Woueté, filosoof en docent Petra Van Brabandt en gallerist Wim Peeters versterken architecten Bruno Spaas en Seppe Jespers als nieuwe leden van de raad van bestuur.
De artistieke adviesraad bestaat in 2022-2023 uit schrijver en curator Yann Chateigné Tytelman en kunstenaars Helen Dowling, Julia Dahee Hong, Angie Keefer en Tomasz Kowalski. De leden van dit selectie- en reflectiecomité zijn tevens artistieke mentoren voor de residenten.